logo
Demiryolu projesi hayata geçirilmeli

Demiryolu projesi hayata geçirilmeli

TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya kısa sürede ve daha az maliyetle bağlayacak olan demiryolu projelerinin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun'un, kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere ulaşım alt yapısına sahip Karadeniz Bölgesi'nde tek ve Türkiye'de 3 ilden 1'i konumunda olan bir şehir olduğunu dile getiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bu anlamda Samsun'un, ulaşımda buluşma noktası ve Türkiye'nin lojistik merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Samsun'u ve dolayısıyla Karadeniz'i İç Anadolu'ya kısa sürede ve daha az maliyetle bağlayacak demiryolu projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Murzioğlu, "Halen Ankara'ya Sivas üzerinden ulaşan demiryolu hem maliyeti yüksek hem de zaman kaybına neden olan bir hattır. Bu hattın daha kolay ve engelsiz bir arazi olan Havza-Çorum ve Kırıkkale üzerinden Ankara'ya yeniden yapılması elzemdir. Bu proje mevcut Samsun-Sivas- Ankara demiryolu hattını 300 kilometre kısaltarak uluslararası rekabette çok önemli olan maliyetleri azaltacak ve yaşanan zaman kaybını önleyecektir. Ulaşım açısından stratejik öneme sahip olan Samsun'un, bu proje ile Ankara'ya, oradan da mevcut demiryolu hattı ile Mersin'e bağlanması, ticareti canlandırarak ilimizi ithalat ve ihracat kapısı haline getirecektir. Böylece bölgenin potansiyeli harekete geçecek, ilimizin ve bölgenin ekonomisine katkısı artacaktır. Bu yeni demiryolu hattı aynı zamanda Rusya ve Ukrayna gibi Karadeniz'in kuzeyindeki ülkelerin Akdeniz'e ulaşmasını sağlayacak, böylece ülkemizin stratejik önemini daha da artıracaktır. Samsun ve bölge halkının beklentisi olan bu önemli projenin gerçekleşmesini beklemekteyiz" dedi.

"MEVCUT YATIRIMLAR CEZALANDIRILMAMALI"

Küreselleşme sonucu ABD'de ortaya çıkan krizin tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkilemeyeceğini düşünmenin söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Murzioğlu, kapanan iş yerleri sayısının, işsizlik oranındaki artışın ve ihracattaki gerilemenin Türkiye'nin krizden ne kadar etkilendiğini gösteren veriler olduğuna işaret etti. Camia olarak en büyük beklentilerinin global krizin Türkiye'ye etkilerinin en aza indirgenip, bir an önce sürdürülebilir büyümeye geçilmesi olduğunu açıklayan Salih Zeki Murzioğlu,
şunları söyledi:

"Yaşanan krizden çıkmada en önemli unsurlardan biri de güven ve istikrar ortamının yeniden tesisidir. Güven ve istikrar sağlamak adına hükümetin almış olduğu tedbirleri camia olarak yakından takip etmekteyiz. Bu anlamda mobilya, beyaz eşya, elektronik ve otomotiv sektöründe daha önce alınan vergi indirimlerinin uzatılmasını olumlu bulmaktayız. Ancak, bu tedbirin ekonomimizi harekete geçirecek diğer lokomotif sektörleri de içine alarak genişletilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Kalkınmanın
sağlanmasında bir başka unsur teşviktir. Öncelikle belirtmeliyiz ki, yeni Teşvik Yasası, küresel ekonomik sistemi anlayan, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltarak rekabet unsurlarını içeren, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına dönük bir yasadır. Ancak, bölgenin coğrafi yapısı ve stratejik konumu göz önüne alındığında lojistik alt yapıyı geliştirecek depolama ve ambarlama hizmetleri ile tersane hizmetlerinin de 3. bölge teşvik kapsamına alınması katma değer yüksek bir yaklaşım
olacaktır. Ancak yasanın bundan önceki Teşvik Yasası'nda olduğu gibi, mevcut yatırımları cezalandıracak unsurları içermemesi içinde azami özen gösterilmelidir." (iha)

Top