Bir Akyazımız Var Çözüm Masası - 444 9 054

Akyazı'da Yaşam

AKYAZI'DA YAŞAM
Akyazı ilçesi Sakarya İli'nin Güneydoğusunda bulunmaktadır, ilin nüfus bakımından 2. büyük ilçesidir. 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımına göre Akyazı'nın nüfusu 72.524 tür. bu nüfusun 23.192 si ilçe merkezinde, 49.541 i ise kasaba ve köylerde ikamet etmektedir.


KENT NÜFUSU

1970 - 10.939

1975 - 12.438
1980 - 14.795
1985 - 17.889
1990 - 18.780
1997 - 23.833
2000 - 23.192


Yukarıdaki tabloda 1990 nüfus sayımı dahil olmak üzere ilçe nüfusunun içinde o güne kadar Akyazı'ya bağlı Karapürçek ilçesinin nüfusu da yer almıştır.


Nüfus yoğunluğu ova köylerinde daha fazladır, İstanbul ve çevresindeki sanayii tesislerinin Akyazı'ya kayması ile ilçe nüfusunda gözle görülür bir artış gözlenmektedir.1997 nüfus sayımındaki büyük oranlı nüfus artışının ana nedeni sanayileşmedir, ilçe nüfusunun artışında Kuzulukta bulunan ihlas kaplıca tesislerinin de etkisi olmuştur