Bir Akyazımız Var Çözüm Masası - 444 9 054

Belediye Meclisi

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Akyazı Belediye Meclisi 06.09.2016 Salı günü Saat 14.00`te 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Akyazı Belediyesi Başkanı Hasan Akcan Başkanlığında ,meclis üyelerinin çokluğunun katılımı ile Belediye meclis salonunda toplanarak Eylül ayı meclisi toplantısını gerçekleştirdiler.

Toplantıda yedi ana gündem ve iki ilave gündem görüşülerek Akyazı Belediyesi Meclisi tarafından karara bağlandı.

1-Akyazı Belediyesi 2017 Mali yılı performans programının incelenerek karar bağlanmasının teklifi. (Kabul edildi)

2-Akyazı Belediyesi 2017 Mali yılı gelir tariflerinin görüşülerek karara bağlanması teklifi (Kabul edildi)

3-Mülkiyeti idaremize ait Dokurcun Çaylar yeni Mah. Cumhuriyet mevkii, 112 ada, 4 parselde bulunan dükkânın posta ve telgraf teşkilatı A.Ş`ye tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi. (Kabul edildi)

4-Ömercikler Mah. Pafta 36 ada, 30 - 31 ve 241 nolu parsellerle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi ile ilgili meclis imar komisyon raporunun görüşülmesi. (Kabul edildi)

5-İnönü Mah. 63-471 ada, 1-2-3-4-6-7-9-954-955-956-957 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi ile ilgili meclis imar komisyon raporunun görüşülmesi. (Kabul edildi)

6-Belediye Meclisi`nin 02/08/2016 tarih ve 80 sayılı kararında sehven yanlış yazılan ` ortaöğretim alanı 3 kat E:1.05`ibaresinin `Ortaöğretim Alanı 3 kat E:1.50`şeklinde değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi. (Kabul edildi)

7-Terminal alanı olarak ayrılan alan için acele kamulaştırma işleminin yapılması teklifinin görüşülmesi. (Kabul edildi)

İlave Gündem Maddeleri:

8- Mülkiyeti idaremize ait Hanyatak Mah. Uçuk mevkii G25D18C4C pafta, 104 ada, 6 parselde666,11 m2yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı kanunun 18/e mad. Uyarınca satımına, takasına, tahsisine, tahsisinin kaldırılması ve üç yıldan fazla süreyle kiralanması teklifinin görüşülmesi. (Kabul edildi)

9- Belediye Meclisi`nin 02/08/2016 tarih ve 86 sayılı kararında düzeltme yapılması teklifinin görüşülmesi. (Kabul edildi)